საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

საინფორმაციო შეხვედრები ქუთაისსა და ზუგდიდში

2017 წლის 23 და 25 მაისს „სამართლიანი საზოგადოებისკენ“ პროექტის ფარგლებში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები სამეგრელოს,  იმერეთისა და აჭარის რეგიონებში დევნილ მოსახლეობასთან მომუშავე სათემო და სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ქალაქებში ქუთაისი და ზუგდიდი.

კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველოს წარმომადგენლების მიერ შეხვედრების მონაწილეებს მიეწოდათ ამომწურავი ინფორმაცია პროექტით გათვალისწინებულ აქტივობებზე. აღნიშნული შეხვედრების ფორმატში წარიმართა მსჯელობა იმ პრობლემურ საკითხებზე, რაც სამეგრელოს, იმერეთსა და აჭარის რეგიონებში დევნილთა თემებს აწუხებთ. განისაზღვრა და დაიგეგმა შემდგომი ნაბიჯები.

პროექტის მიზანია საქართველოში დევნილთა თემებისა და მათზე მომუშავე ინსტიტუტების მობილიზაციის, შესაძლებლობების გაზრდით, ადვოკატირების კამპანიების დაგეგმვით და კავშირების დამყარება/გაფართოებით შეიქმნას და გაძლიერდეს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლობა საქართველოში და მოწყვლად თემებს საჭირო დახმარება აღმოეჩინოთ, რათა მათ ანგარიშვალდებულ პირებთან საკუთარი უფლებების სათანადოდ ადვოკატირება შეძლონ. პროექტი ხორციელდება  ლტოლვილთა დანიის საბჭოს, კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველოსა და საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრის „აფხაზეთი“ მიერ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.

უკან დაბრუნება..

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014