საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

ტრენინგი „იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა და მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვა“_12-14 ივლისი 2017

2017 წლის 12, 13 და 14 ივლისს, ქალაქ გორში კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველოს (LAG) მიერ ქვემო ქართლში, შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში მოქმედ არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი „იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა და მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვა“.
ტრენინგი ორგანიზებული იქნა „უფრო სამართლიანი საზოგადოებისკენ“ პროექტის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ლტოლვილთა დანიის საბჭოს (DRC) და საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრ „აფხაზეთთან“ (CHCA) პარტნიორობით, დანიის სამოქალაქო განვითარების ფონდის (CISU) ფინანსური მხარდაჭერით.

უკან დაბრუნება..

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014