საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

კონფერენცია მიძღვნილი გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპების 20 წლისადმი

2019 წლის 5 ივლისს, კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველო (LAG) მონაწილეობა მიიღო გაერთიანებული ერების (UN) და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში, რომელიც მიეძღვნა იძულებით გადაადგილების შესახებ გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპების მიღების 20 წლისთავს. 
კონფერენციის მსველობისას, LAG-ის წარმომადგენელმა გააკეთა მოხსენება „დევნილთა ფორუმის“ შესახებ, რომელიც ორგანიზებული იყო 24 აპრილს LAG-ის, დევნილთა სამინისტროს და გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის (UNHCR) ერთობლივი ძალისხმევით. „დევნილთა ფორუმის“ მიგნებები და რეკომენდაციები გაზიარებულ იქნა გაეროს, შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების, დონორთა საზოგადეოებასა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებისათვის.

უკან დაბრუნება..

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014