საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველო ეფუძნება თავისი დამფუძნებელი წევრების საერთო პროფესიულ და სამოქალაქო ინტერესებს, საერთო მიზნებსა და ამოცანებს. აგრეთვე, დამფუძნებელი წევრების ურთიერთპატივისცემას, თანასწორუფლებიანობას და ერთმანეთის შიდა საქმიანობაში ჩაურევლობას, მათი ინდივიდუალური და საერთო ინტერესების დაცვას. LAG კონსორციუმი მიისწრაფვის ორი ძირითადი მიზნის მისაღწევად:

  • კვალიფიციური სამართლებრივი დახმარებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა ყველასთვის, ვინც ამას საჭიროებს. კერძოდ, იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობისთვის - დევნილებისთვის, ლტოლვილებისა და დაბრუნებულებისთვის ისევე, როგორც მოქალაქეობის არმქონე პირებისა და მათთვის, ვინც მოქალაქეობის დაკარგვის საფრთხის ქვეშაა და
  • ზემოთ ჩამოთვლილი პირების სამოქალაქო, პოლიტიკური და სოციალური უფლებებისადმი შეუზღუდავი ხელმისაწვდომობისა და ადგილობრივ, რეგიონულ და ცენტრალურ დონეზე პოლიტიკისა და პრაქტიკის ცვლილებების ადვოკატირება, რაც ხელს უწყობს ყველა ადგილნაცვალი პირის დაცვის გაუმჯობესებას.
სრულად ნახვა ...

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014