საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

2017 წლის აგვისტოში LAG კონსორციუმმა წარმატებით დაასრულა “ადამიანის უფლებების დაცვა და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა საქართველოში” პროექტი, რომელიც განხორციელდა პარტნიორობით საერთაშორისო ორგანიზაციასთან „გადავარჩინოთ ბავშვები“, აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის მოსახლეობის, ლტოლვილთა და მიგრაციის ბიუროს (BPRM) ფინანსური მხარდაჭერით.

სრულად ნახვა ...

2017 წლის 1 აგვისტოს, კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველოს (LAG) ორგანიზებით ქალაქ ქუთაისის მერიაში ჩატარდა მრგვალი მაგიდა ქუთაისის და წყალტუბოს ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებთან. მრგვალი მაგიდის დროს განხილული იყო LAG-ის მიერ განხორციელებული „ადამიანის უფლებების დაცვა და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა საქართველოში“ პროექტის მიგნებები და შედეგები. პროექტი ხორციელდება პარტნიორობით საერთაშორისო ორგანიზაცია „გადავარჩინოთ ბავშვები“, აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის მოსახლეობის, ლტოლვილთა და მიგრაციის ბიუროს (BPRM) ფინანსური მხარდაჭერით. შეხვედრა დასრულდა მხარეებს შორის ურიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ხელმოწერით. მემორანდუმის მიზანია ხელმომწერ მხარეებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება და გაძლიერება იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვის და მათთვის სახელმწიფო და მუნიციპალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის პროცესში.

სრულად ნახვა ...

2017 წლის 28 ივლისს, კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველოს (LAG) ორგანიზებით ქალაქ რუსთავის მერიაში ჩატარდა მრგვალი მაგიდა რუსთავის და გარდაბნის ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებთან. მრგვალი მაგიდის დროს განხილული იყო LAG-ის მიერ განხორციელებული „ადამიანის უფლებების დაცვა და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა საქართველოში“ პროექტის მიგნებები და შედეგები. პროექტი ხორციელდება პარტნიორობით საერთაშორისო ორგანიზაცია „გადავარჩინოთ ბავშვები“, აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის მოსახლეობის, ლტოლვილთა და მიგრაციის ბიუროს (BPRM) ფინანსური მხარდაჭერით.

შეხვედრა დასრულდა მხარეებს შორის ურიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ხელმოწერით. მემორანდუმის მიზანია ხელმომწერ მხარეებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება და გაძლიერება იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვის და მათთვის სახელმწიფო და მუნიციპალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის პროცესში.

ბმული - რუსთავის მერიაში ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

 

სრულად ნახვა ...

LAG კონსორციუმის უსაფრთხოების გუნდმა ქუთაისში და წყალტუბოში დაასრულა სამუშაო შეხვედრების ციკლი თემაზე: „გენდერული ძალადობის იდენტიფიკაცია და მასზე რეაგირების საკითხები”, რომელიც მიზნად ისახავდა სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლებისთვის ცნობიერების დონის ამაღლებას. სამუშაო შეხვედრები ხორციელდება „ადამიანის უფლებების დაცვა და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში, რომლის მიზანია იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადამიანის უფლებებთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება ეფექტური დაცვის, რეფერირების, ადვოკატირებისა და შესაძლებლობების განვითარების გზით. პროექტს ახორციელებს „კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველო“ (LAG) საერთაშორისო ორგანიზაცია „გადავარჩინოთ ბავშვები“ (SCI)-თან თანამშრომლობით აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის მოსახლეობის, ლტოლვილთა და მიგრაციის ბიუროს (BPRM) ფინანსური მხარდაჭერით. 

სრულად ნახვა ...

LAG კონსორციუმის უსაფრთხოების გუნდმა გარდაბანში და რუსთავში ცნობიერების დონის ამაღლების უზრუნველყოფის მიზნით სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლებისთვის ჩაატარა სამუშაო შეხვედრები თემაზე: „გენდერული ძალადობის იდენტიფიკაცია და მასზე რეაგირების საკითხები”. სამუშაო შეხვედრები ხორციელდება „ადამიანის უფლებების დაცვა და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში, რომლის მიზანია იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადამიანის უფლებებთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება ეფექტური დაცვის, რეფერირების, ადვოკატირებისა და შესაძლებლობების განვითარების გზით. პროექტს ახორციელებს „კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველო“ (LAG) საერთაშორისო ორგანიზაცია „გადავარჩინოთ ბავშვები“ (SCI)-თან თანამშრომლობით აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის მოსახლეობის, ლტოლვილთა და მიგრაციის ბიუროს (BPRM) ფინანსური მხარდაჭერით. LAG კონსორციუმი გულწრფელ მადლობას უხდის ბ-ნ გოჩა ჯამარაულს, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგებელს მასპინძლობისთვის.

სრულად ნახვა ...

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014