საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

LAG კონსორციუმის უსაფრთხოების გუნდი ახორციელებს საინფორმაციო კამპანიას დევნილთა ძირითად უფლებებზე სამიზნე თემებში რუსთავში, გარდაბანში, ქუთაისსა და წყალტუბოში. კამპანია ხორციელდება „ადამიანის უფლებების და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში, რომლის მიზანია იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადამიანის უფლებებთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება ეფექტური დაცვის, რეფერირების, ადვოკატირებისა და შესაძლებლობების განვითარების გზით. პროექტს ახორციელებს „კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველო“ (LAG) საერთაშორისო ორგანიზაცია „გადავარჩინოთ ბავშვები“ (SCI) - თან თანამშრომლობით აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის მოსახლეობის, ლტოლვილთა და მიგრაციის ბიუროს (BPRM) ფინანსური მხარდაჭერით.

სრულად ნახვა ...

2016 წლის 28 ოქტომბერს და 11 ნოემბერს, ქუთაისსა და რუსთავში LAG კონსორციუმმა მოაწყო შეხვედრა მოქმედ ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. შეხვედრის დროს მოხდა ახალი პროქტის პრეზენტაცია „ადამიანის უფლებების და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა საქართველოში“. პროექტის მიზანია რუსთავში, გარდაბანში, ქუთაისსა და წყალტუბოს თემში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადამიანის უფლებებთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება ეფექტური დაცვის, რეფერირების, ადვოკატირებისა და შესაძლებლობების განვითარების გზით.

სრულად ნახვა ...

პროექტი ადამიანის უფლებების დაცვა და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა საქართველოში ხორციელდება აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის მოსახლეობის, ლტოლვილთა და მიგრაციის ბიუროს (BPRM) ფინანსური მხარდაჭერით და ხორციელდება საერთაშორისო ორგანიზაცია „გადავარჩინოთ ბავშვები“ (SCI) - თან თანამშრომლობით. პროექტის  მიზანია რუსთავის, გარდაბანის, ქუთაისისა და წყალტუბოს თემებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადამიანის უფლებებთან და სამართლებრივ დაცვასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება ეფექტური სამართლებრივი დაცვის, რეფერირების, ადვოკატირებისა და შესაძლებლობების განვითარების გზით.

პროექტის ამოცანებია:

1. ბავშვზე ორიენტირებული იურიდიული დახმარების, ცნობიერების ამაღლების და დევნილთა და მასპინძელ თემთა რეფერირების უზრუნველყოფა, ასევე მათთვის უსაფრთხო გარემოს გაუმჯობესება

2. დევნილ და მასპინძელ თემებში გენდერული ძალადობისგან ქალთა დაცვის ხელშეწყობა.

სრულად ნახვა ...

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014