საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

LAG კონსორციუმის უსაფრთხოების გუნდმა ჩაატარა ჯგუფური შეხვედრა ბავშვებთან თემაზე: ეფექტური კომუნიკაცია. შეხვედრები ხორციელდება „ადამიანის უფლებების დაცვა და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში, რომლის მიზანია იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადამიანის უფლებებთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება ეფექტური დაცვის, რეფერირების, ადვოკატირებისა და შესაძლებლობების განვითარების გზით.

სრულად ნახვა ...

LAG კონსორციუმის უსაფრთხოების გუნდმა გარდაბანში, რუსთავში, ქუთაისსა და წყალტუბოში ჩაატარა ტრენინგი თემაზე: „პოზიტიური მშობლობა, ინკლუზიური და სხვა საგანმანათლებლო შესაძლებლობები“. 
ტრენინგები ხორციელდება „ადამიანის უფლებების დაცვა და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში, რომლის მიზანია იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადამიანის უფლებებთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება ეფექტური დაცვის, რეფერირების, ადვოკატირებისა და შესაძლებლობების განვითარების გზით. პროექტს ახორციელებს „კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველო“ (LAG) საერთაშორისო ორგანიზაცია „გადავარჩინოთ ბავშვები“ (SCI)-თან თანამშრომლობით აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის მოსახლეობის, ლტოლვილთა და მიგრაციის ბიუროს (BPRM) ფინანსური მხარდაჭერით.

სრულად ნახვა ...

2017 წლის 14-15 მარტს, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციამ (GASW) ჩაუტარა ტრენინგი LAG კონსორციუმის თანამშრომლებს პოზიტიური მშობლობის და ინკლუზიური განათლების თემატიკაზე. ტრენინგის დროს განხილული იქნა სხვადასხვა საკითხები, მათ შორის ოჯახური მართვის სტილი, აგრესიის მართვა და სპეციალური საჭიროებების მქონე მოსწავლეების საგანმანათებლო მოთხოვნები.

სრულად ნახვა ...

2017 წლის 6 მარტს, LAG კონსორციუმმა საერთაშორისო ორგანიზაცია გადავარჩინოთ ბავშვებთან ერთად უმასპინძლა აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის მოსახლეობის, ლტოლვილთა და მიგრაციის ბიუროს (BPRM) ვიზიტს წყალტუბოს დევნილთა ჩასახლებაში. დევნილებთან შეხვედრისას ყურადღება მიექცა ჩასახლების პრობლემატიკას და საჭიროებებს.

სრულად ნახვა ...

LAG კონსორციუმის უსაფრთხოების გუნდმა სამიზნე თემებში გარდაბანში, ქუთაისსა და წყალტუბოში ჩაატარა ტრენინგების სერია თემებზე: „დევნილის სტატუსი და უფლებები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, სოციალური დაცვის სისტემა და ბავშვთა შრომა“. ტრენინგები ხორციელდება „ადამიანის უფლებების და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში, რომლის მიზანია იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადამიანის უფლებებთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება ეფექტური დაცვის, რეფერირების, ადვოკატირებისა და შესაძლებლობების განვითარების გზით.

სრულად ნახვა ...

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014